CDRMS Tecnology portal internet Ecology Portal for recycling and revitalysing of Webpages

Najnovije informacije o novom XLeco sistemu i načinu prelaska sa CDRMS na njega
informacija: 14. april 2016

Mejl servisi prestaju da rade najkasnije avgusta 2016, i neće se više obnavljati!
MEJL servis, je osetljiva stavka kod svakog korisnika i uvek je potrebno izvesno vreme da se pređe sa jednog na drugi mejl servis. Prema tome korisnici koji koriste mejl servis na CDRMS neće više moći da koriste taj servis.

Iz tehnoloških razloga naš predlog je da pređete na Google mejl servis koji ima mnoge prednosti a u novom sistemu će vam doneti cloud tehnologije koje polako postaju imperativ vremena.

Naš novi sistem Naš novi sistem, naslednik XLeco tehnologije

koristi i cloud tehnologiju baziranu na Google tehnologijama, gde ćete prelaskom dobiti mogućnost da postavite sve vrste dokumenata u ogromnim količinama i ograničite ko može uopšte da vidi ove dokumente. Mnoge prednosti vas očekuju na novom sistemu i uskoro ćete dobiti poziv za prelazak na novi sistem sa preuzetim vašim starim podacima. Novi sistem ne zahteva nikakvu obuku i mnogo je lakši za upotrebu od CDRMS.

Korisnici kojima je istekao ugovor dobijaju ponudu za saradnju na novom sistemu.
Korisnici kojima nije istekao ugovor mogu odmah da pređu na XLeco, i pre isteka ugovora a po prijemu poziva koji uskoro dolazi.

Za generisanje naloga na XLeco sistemu je obavezna aktivna mejl adresa koja će se koristiti u administrativne svrhe naloga, razna sistemska obaveštenja, obračunski podaci itd...

Naša preporuka je da za generisanje XLeco naloga koristite Google mejl koji će vam omogućiti i pristup cloud servisima koji se u novom sistemu koriste i daje velike mogućnosti za pohranjivanje dokumenata.

Vaši ugovori važe i dalje i za novi sistem i tek po isteku plaćenog perioda nastavljate korišćenje XLeco sistema pod novim uslovima koji će biti mnogo povoljnjiji i sa mogućnošću fleksibilnog plaćanja (mesečno ako neko to poželi). Vaša nova prezentacija će se naći na novoj probnoj adresi i domen znanje.info se od 2017 neće više koristiti. Tako da možete da imate ili svoj dosadašnji eksterni domen ili poddomen IME.XL.RS

______________________________________________________________

Važna informacija  objavljeno :15.2.2016    

Poštovani korisnici,

razvoj informatičke tehnologije je enormno brz i sveobuhvatan pa je pojava pametnih telefona i drugih tehnološki naprednih uređaja i tableta postavila nove standarde u korišćenju interneta a samim tim i uređenju i organizaciji web sajtova. Web sajt danas treba da bude prilagodljiv svim vrstama ekrana i različitim vrstama operativnih sistema. Da bi se to postiglo, bilo je neophodno konstantno pratiti tehnološke inovacije i razvijati alate koji će omogućiti administratorima da ažuriraju sajtove sa svih operativnih sistema (Windows, Android, Apple). Najveći izazov je, kao i do sada, bio pronalaženje i prilagođavanje alata običnim korisnicima kako bi i oni, osim IT stručnjaka, bili u mogućnosti da samostalno rade na uređenju i održavanju web sajtova.


Mi smo razvili potpuno nov i inovativan sistem tako da ćemo web prezentacije uradjene u CDRMS sistemu do kraja 2016-te godine  prebaciti u nov ,moderniji i bolji XLeco sistem.

Naš novi sistem, naslednik XLeco tehnologije